Varuautomater

Sfera

Sfera är en varuautomat avsedd för att presentera ett stort urval av kaffebröd, konfektyrer och snacks. Automaten är försedd med kyla, vilket garanterar god kvalitet och lång hållbarhet.
Sferas kapacitet gör den perfekt för större arbetsplatser, skolor och publika inomhusmiljöer.

Snakky

Snakky är en varuautomat avsedd för att presentera ett stort urval av kaffebröd, konfektyrer och snacks. Varuautomaten är försedd med kyla, vilket garanterar god kvalitet och lång hållbarhet. Snakky passar utmärkt på arbetsplatser och andra inomhusmiljöer.

Starfood

Starfood är en automat för livsmedel, konfektyr och färskvaror. Starfood presenterar varor på ett mycket attraktivt sätt och erbjuder ett stort antal olika produkter på ett begränsat utrymme. Samtliga produkter lagras hygieniskt så att varans färskhet och kvalitet bevaras.